Lupainsinöörin lupapäätökset 10.12.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 10.12.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 14.12.2020 – 29.12.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen