Lupainsinöörin lupapäätökset 1.9.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 1.9.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 5.9.2022 – 20.9.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen