Lupainsinöörin lupapäätökset 1.4.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 1.4.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 6.4.2021 – 21.4.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen