Lupainsinöörin lupapäätökset 1.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 1.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 5.10.2020 – 20.10.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen