Lupainsinöörin katualuevuokrauspäätös 10.7.2020

Lupainsinöörin katualuevuokrauspäätös 10.7.2020
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.7.2020 – 31.7.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen