Lupa-asiainlautakunnan 22.11.2022 päätös ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta, Jaakko Lammi, perustettavan yhtiön lukuun

Lupa-asiainlautakunnan 22.11.2022 päätös ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta, Jaakko Lammi, perustettavan yhtiön lukuun
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/hallinto
Tiedoksiantoaika: 30.11.2022 – 5.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen