Lupa-asiainlautakunnan 13.12.2022 päätös ympäristö- ja maa-ainesten ottoluvasta sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Perusmaa Oy, Routakallio

Lupa-asiainlautakunnan 13.12.2022 päätös ympäristö- ja maa-ainesten ottoluvasta sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Perusmaa Oy, Routakallio
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/hallinto
Tiedoksiantoaika: 21.12.2022 – 26.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen