Lakeuden Jätelautakunnan 8.6.2022 pöytäkirjan nähtävänäpito

Lakeuden Jätelautakunnan 8.6.2022 pöytäkirjan nähtävänäpito
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 15.6.2022 – 22.7.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen