Lakeuden Jätelautakunnan 3.11.2021 pöytäkirjan nähtävänäpito

Lakeuden Jätelautakunnan 3.11.2021 pöytäkirjan nähtävänäpito
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 19.11.2021 – 19.12.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen