Lakeuden Jätelautakunnan 25.8.2021 pöytäkirjan nähtävänäpito

Lakeuden Jätelautakunnan 25.8.2021 pöytäkirjan nähtävänäpito
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 10.9.2021 – 11.10.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen