Kuulutus, ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus uuden sikalan perustamisesta, Keski-Nurmo

Kuulutus, ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus uuden sikalan perustamisesta, Keski-Nurmo
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 23.3.2021 – 29.4.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen