Kuulutus: ympäristöluvan rauettaminen, navetta

Kuulutus: ympäristöluvan rauettaminen, navetta
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 28.12.2023 – 2.2.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen