Kuulutus: ympäristöluvan rauettaminen, lihasikala

Kuulutus: ympäristöluvan rauettaminen, lihasikala
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 28.12.2023 – 2.2.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen