Kuulutus, ympäristöluvan muutoshakemus, jätteen ammattimainen käsittely, Pirkanmaan Uusiometalli Oy

Kuulutus, ympäristöluvan muutoshakemus, jätteen ammattimainen käsittely, Pirkanmaan Uusiometalli Oy
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 13.8.2021 – 20.9.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen