Kuulutus, ympäristölupahakemus, Varrasjärven maankaatopaikka

Kuulutus, ympäristölupahakemus, Varrasjärven maankaatopaikka
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 13.1.2021 – 18.2.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen