Kuulutus, ympäristölupahakemus, tuhkan hyötykäyttö, Kurjenneva

Kuulutus, ympäristölupahakemus, tuhkan hyötykäyttö, Kurjenneva
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 20.11.2020 – 28.12.2020
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen