Kuulutus: ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja ylijäämämaan välivarastoinnille

Kuulutus: ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja ylijäämämaan välivarastoinnille
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 11.2.2022 – 21.3.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen