Kuulutus: ympäristölupahakemus maankaatopaikalle (743-404-6-835) sekä aloittamislupa

Kuulutus: ympäristölupahakemus maankaatopaikalle (743-404-6-835) sekä aloittamislupa
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 15.12.2021 – 20.1.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen