Kuulutus: ympäristölupahakemus betonijätteen hyödyntäminen kentän rakenteissa, Kurjenneva

Kuulutus: ympäristölupahakemus betonijätteen hyödyntäminen kentän rakenteissa, Kurjenneva
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 7.3.2023 – 13.4.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen