Kuulutus, ympäristö- ja maa-aineslupien yhteishakemus, Sarvikallio

Kuulutus, ympäristö- ja maa-aineslupien yhteishakemus, Sarvikallio
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 7.4.2022 – 16.5.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen