Kuulutus: ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset

Kuulutus: ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 31.10.2022 – 7.12.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen