Kuulutus: ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, Routakallio

Kuulutus: ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, Routakallio
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 3.8.2022 – 9.9.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen