Kuulutus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta kiinteistöllä 743-408-2-3, Eliaksentie 18

Kuulutus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta kiinteistöllä 743-408-2-3, Eliaksentie 18
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 2.9.2022 – 10.10.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen