Kuulutus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta 22.2.2023, Seinäjoentie 1187

Kuulutus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta 22.2.2023, Seinäjoentie 1187
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 22.2.2024 – 2.4.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen