Kuulutus Tukesin varauspäätöksestä

Kuulutus Tukesin varauspäätöksestä
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 6.5.2021 – 14.6.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen