Kuulutus, Terveystarkastajan virka (elintarvikevalvonta), Ympäristöterveydenhuolto

Kuulutus, Terveystarkastajan virka (elintarvikevalvonta), Ympäristöterveydenhuolto
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Hallinto, Eläinlääkintähuolto/Hallinto, E
Tiedoksiantoaika: 24.1.2024 – 12.2.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen