Kuulutus, suunnitelmaehdotus, Karvajalanpuiston leikkipaikka, Karhuvuori

Kuulutus, suunnitelmaehdotus, Karvajalanpuiston leikkipaikka, Karhuvuori
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 13.1.2021 – 1.2.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen