Kuulutus rakennusjärjestyksen uusimisen vireilletulosta

Kuulutus rakennusjärjestyksen uusimisen vireilletulosta
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.5.2023 – 10.6.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen