Kuulutus, puistosuunnitelmaehdotus, Puuttomankujan raitti ja venevalkama, Soukkajoki

Kuulutus, puistosuunnitelmaehdotus, Puuttomankujan raitti ja venevalkama, Soukkajoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 20.10.2021 – 2.11.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen