Kuulutus, puistosuunnitelmaehdotus, Keskuspuiston avaruusteemainen leikkipuistosuunnitelma

Kuulutus, puistosuunnitelmaehdotus, Keskuspuiston avaruusteemainen leikkipuistosuunnitelma
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 23.6.2021 – 21.7.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen