Kuulutus, puistosuunnitelmaehdotus, Heikkilänmäen leikkipaikka ja puistoraitti

Kuulutus, puistosuunnitelmaehdotus, Heikkilänmäen leikkipaikka ja puistoraitti
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 22.12.2021 – 4.1.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen