Kuulutus, Puistoraittien suunnitelmaehdotus, Kertunlaakson puistoraitit

Kuulutus, Puistoraittien suunnitelmaehdotus, Kertunlaakson puistoraitit
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 28.10.2020 – 17.11.2020
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen