Kuulutus poikkeamispäätös: Kasperi, 743-8-24-6, Jäkäläviita 1

Kuulutus poikkeamispäätös: Kasperi, 743-8-24-6, Jäkäläviita 1
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 16.5.2024 – 26.6.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen