Kuulutus, Pajuluoma 4 asuntoalueen (20020, korttelit 142-158) katusuunnitelmat

Kuulutus, Pajuluoma 4 asuntoalueen (20020, korttelit 142-158) katusuunnitelmat
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 22.12.2021 – 4.1.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen