Kuulutus maastotutkimuksista / 110 kV voimajohto välillä Kärmeskytö – Fingrid Oyj:n haaraliityntä, Seinäjoen kaupungissa

Kuulutus maastotutkimuksista / 110 kV voimajohto välillä Kärmeskytö – Fingrid Oyj:n haaraliityntä, Seinäjoen kaupungissa
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 25.8.2021 – 9.9.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen