Kuulutus lisäyksestä 1.4.2024 voimaan astuneeseen kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksaan

Kuulutus lisäyksestä 1.4.2024 voimaan astuneeseen kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksaan
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 16.5.2024 – 23.6.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen