Kuulutus koskien jätemaksutaksan muuttamista

Kuulutus koskien jätemaksutaksan muuttamista
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 10.9.2021 – 11.10.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen