Kuulutus, katusuunnitelmaehdotus, Tuokontie plv 80-537, 3000-K

Kuulutus, katusuunnitelmaehdotus, Tuokontie plv 80-537, 3000-K
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 10.2.2021 – 23.2.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen