Kuulutus, katusuunnitelmaehdotus, Opintien kääntöpaikka 2956-K

Kuulutus, katusuunnitelmaehdotus, Opintien kääntöpaikka 2956-K
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 13.5.2020 – 26.5.2020
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen