Kuulutus, katusuunnitelmaehdotus, Jaskarintie, 3010-K

Kuulutus, katusuunnitelmaehdotus, Jaskarintie, 3010-K
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntat
Tiedoksiantoaika: 28.5.2021 – 10.6.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen