Kuulutus, katusuunnitelmaehdotukset, Leinikinkuja 3013-K ja Leinikinpolku 3014-K

Kuulutus, katusuunnitelmaehdotukset, Leinikinkuja 3013-K ja Leinikinpolku 3014-K
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 24.3.2021 – 7.4.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen