Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeuslupapäätöksestä tontille 743-4-68-11

Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeuslupapäätöksestä tontille 743-4-68-11
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 8.12.2020 – 15.1.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen