Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 29.4.2022

Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 29.4.2022
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 2.5.2022 – 8.6.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen