Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 21.4.2022

Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 21.4.2022
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 22.4.2022 – 31.5.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen