Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 2.2.2023, Tepontie 33

Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 2.2.2023, Tepontie 33
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 2.2.2023 – 13.3.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen