Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 13.5.2022, Vellamonrinne 10

Kuulutus kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä 13.5.2022, Vellamonrinne 10
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 16.5.2022 – 22.6.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen