Kuulutus, jäteluokituksen päättyminen, Rudus Oy

Kuulutus, jäteluokituksen päättyminen, Rudus Oy
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 30.8.2022 – 20.9.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen