Kuulutus / EPV Aluevarannot Oy, Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevien turvetuotantoalueiden päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen.

Kuulutus / EPV Aluevarannot Oy, Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevien turvetuotantoalueiden päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen.
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 12.5.2023 – 17.6.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen