Kuulutus: Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Kuulutus: Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Elinvoiman ja työllisyyden toimiala / Kehittämispalvelut/kaup
Tiedoksiantoaika: 7.3.2024 – 28.3.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen