Julkipanoilmoitus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta, Honkakylä 743-408-2-2, Eliaksentie

Julkipanoilmoitus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta, Honkakylä 743-408-2-2, Eliaksentie
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 3.6.2022 – 12.7.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen